• Twój partner w świecie inteligentnego IT
  I
  N
  T
  I
  G
  O
  Sztuczna inteligencja i analiza danych

layout styles

Intigo - o nas

IntiGO tworzy zaawansowane informatyczne rozwiązania związane z wysokodostępną infrastrukturą serwerowo sieciową oraz gromadzeniem i inteligentnym przetwarzaniem wielkich zbiorów danych złożonych tzw. Complex Data. Wspieramy także samorządy oraz inne podmioty w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwiązania z branży IT. Nasza kadra posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w rozwijaniu metod naukowych związanych z analizą danych i podejmowaniem decyzji wraz z dziesiątkami międzynarodowych publikacji naukowych. Nasz zespół posiada umiejętności potwierdzone certyfikatami Microsoft. Rozwiązania dla naszych klientów budujemy w oparciu o najnowsze technologie liderów rynku IT: PyTorch, CNTK, MS SQL Server, ASP.NET, Windows Server, CISCO, HP.


Mennica usług szkoleniowych

Jako partner technologiczny realizowaliśmy projekt pod nazwą Mennica usług szkoleniowych. Było to przedsięwzięcie skierowane do właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy działając na terenie województwa łódzkiego dążą do rozwoju zawodowego swoich pracowników poprzez zapewnienie im udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych podnosząc tym samym ich dotychczas zdobytą wiedzę w danym obszarze zainteresowania. To projekt nastawiony na zwiększenie kompetencji kadr w regionie łódzkim co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku poprzez podniesienie jakości oferowanych przez nie produktów i usług.


Wydarzenia


Konferencja ACIIDS 2022

Na konferencji 14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, listopad 28-30, 2022, Ho Chi Minh City, Vietnam, Intigo prezentowało artykuł "Detecting Sensitive Data with GANs and Pruned Convolutional Networks". Artykuł przedstawia badania realizowane w ramach projektu IDC finansowanego przez NCBR w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1431/19-00.

Spotkanie
layout styles

Wdrożenie Lokalnym Centrum Kompetencji w Moszczenicy

Wytworzone w ramach Projektu IDC finansowanego przez NCBIR aplikacje zostały testowo wdrożone w Lokalnym Centrum Kompetencji (LCK) w Moszczenicy jako moduł współpracujący z systemem EZD PUW. Moduł ten ma za zadanie wykrywać dane wrażliwe we wskazanym dokumencie. LCK w Moszczenicy obsługuje obecnie kilkadziesiąt jednostek udostępniając im system EZD PUW w wersji produkcyjnej oraz testowej. Dzięki integracji systemów zbudowanych w oparciu o zintegrowane moduły uzyskane w wyniku realizacji projektu i wytworzonemu WEB API można było przeprowadzić integrację obu środowisk.


Konferencja w MTI w Moszczenicy

Intigo wzięło udział w III Międzynarodowej Konferencji IT, zorganizowanej w siedzibie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych, prezentując swoje inteligentne metody analizy dokumentów.

Spotkanie
layout styles

Konferencja ICAISC 2022

Intigo uczestniczyło w dniach 19-23 czerwca 2022 w International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2022. Zaprezentowaliśmy artykuł "Privacy Preserving by Removing Sensitive Data from Documents with Fully Convolutional Networks". Artykuł przedstawia badania realizowane w ramach projektu IDC finansowanego przez NCBR w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1431/19-00.


Spotkanie BNI 2022

Mając przekonanie co do konieczności współdziałania z innymi partnerami i poszukiwania kontaktów w celu budowania kompleksowej oferty usług naszej spółki, w dniu 19 stycznia 2022 r. wzięliśmy udział w spotkaniu, w czasie którego odbyliśmy wiele wartościowych rozmów biznesowych. Aktywny networking jest podstawą dającą szansę na poznanie potrzeb klientów i jeszcze lepsze dopasowanie naszych usług.

Spotkanie
layout styles

Przekazanie algorytmów dla EZD PUW

We wrześniu 2021, Intigo wraz z Politechniką Częstochowską stworzyło i przekazało moduł na bazie technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do wspomagania dekretacji dokumentów rozszerzający funkcjonalności oferowane przez system EZD PUW (https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt) rozwijany przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Opracowana aplikacja obecnie testowana jest przez samorządy i ich jednostki organizacyjne skupione i obsługiwane przez Lokalne Centrum Kompetencji w Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców w Moszczenicy wspierające JST aż z czterech województw. Szacuje się, że Wdrożenie produkcyjne opracowanego automatu przez pracowników Intigo i Politechniki Częstochowskiej oprogramowania może przynieść roczne oszczędności rzędu kilku milionów złotych.

Umowa z PCz na wykonanie prac badawczych

Zamawiający zaprosił Politechnikę Częstochowską do realizacji prac badawczych mających na celu optymalizację i uczenie autorskich wytworzonych technik bazujących na metodach AI służących do klasyfikacji zasobów multimedialnych oraz tekstowych. Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem własnej infrastruktury badawczej Zleceniobiorcy w postaci NVIDIA DGX-2. Umowa została podpisana w dniu 10 września 2021 r.

Umowa z PCz
layout styles

Konferencja ICAISC 2021

Intigo uczestniczyło w dniach 20-24 czerwca 2021 w International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2021.

Umowa z PCz na wykonanie prac badawczych

Zamawiający (Intigo) zaprosił Politechnikę Częstochowską do realizacji prac badawczych mających na celu optymalizację i uczenie autorskich wytworzonych przez Zamawiającego technik bazujących na metodach AI służących do wyszukwiania danych wrażliwych w ruchu sieciowym Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem własnej infrastruktury badawczej Zleceniobiorcy w postaci NVIDIA DGX-2. Umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2020 r.

Umowa z PCz
layout styles

Konferencja ICAISC 2020

Intigo uczestniczyło w International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2020.


International Summer School on Deep Learning 2020

Intigo zostało zaproszone do wystąpienia w dniach 6-10 lipca 2020 r. w International Summer School on Deep Learning 2020 i zaprezentowania rozwiązań profilowania sieci komputerowych za pomoca sieci neuronowych.

Deep Learning Summer School
layout styles

ICONIP 2019 Sydney

Metoda wykrywania phishingu za pomocą neuronowych sieci splotowych opracowana przez zespół R&D Intigo była prezentowany na konferencji 2019 - 26th International Conference on Neural Information Processing of the Asia-Pacific Neural Network Society w Sydney, Australia w dniach 12-15 grudnia 2019. Konferencja ICONIP była organizowana przez Asia-Pacific Neural Network Society (APNNS). W pracy pokazano metodę detekcji podejrzanych stron WWW za pomoca sieci splotowych z kodowanem typu one-hot na poziomie znaków.


International Summer School on Deep Learning 2019

Intigo uczestniczyło w dniach 1-5 lipca 2019 r. w International Summer School on Deep Learning 2019 z wykładem Computer Network User Profiling by Machine Learning dotyczącym zastosowań głębokiego uczenia w bezpieczeństwie systemów komputerowych.

Deep Learning Summer School

layout styles

Konferencja ICAISC 2019

Intigo uczestniczyło w konferencji ICAISC2019, prezentując pracę Sequential Data Mining of Network Traffic in URL Logs. Opisano w niej sposób w jaki zespół R&D Intigo odkrywa sekwencje zdarzeń w danych zawierających ruch w sieci komputerowej.


Spark Launch Day

18 stycznia 2019 r. Intigo uczestniczyło w Spark Launch Day w Fabryce Grohmana, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. gdzie prezentowało swoją ofertę.

Spark Launch

layout styles

Konferencja ICAISC 2018

Intigo uczestniczyło w konferencji International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2018 prezentując pracę Random Forests for Profiling Computer Network Users dotyczący zastosowania drzew decyzyjnych do określania profili użytkowników sieci komputerowych.


Nasza Oferta

Intelligent Data Classifier IDC

IDC (ang. Intelligent Data Classifier IDC) to system, którego zadaniem jest ochrona zasobów klienta poprzez weryfikację zasobów plikowych w zakresie znajdujących się tam danych wrażliwych w kontekście RODO lub wrażliwych dla przedsiębiorstwa w kontekście ochrony informacji poufnych. System oparty jest o głębokie sieci neuronowe, dzięki czemu, analizuje inteligentnie tekst i obrazy pod kątem wystepowania danych wrażliwych. System wykrywa dane wrażliwe nawet w przypadku opisu osób czy zdarzeń w taki sposób, że nie występuje wprost nazwisko osoby czy nazwa własna. System został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być udostępniany użytkownikom w trzech różnych wariantach:

 1. Wariant numer 1 - poprzez WEBAPI w zasobach chmurowych firmy Intigo. Klient poprzez zestawienie tunelu S2S do infrastruktury Intigo otrzymuje dostęp do dedykowanego WebAPI, dzięki któremu może bezpiecznie przesyłać pliki w celu ich klasyfikacji. Niestety w tej wersji rozwiązania dokumenty klienta zostają przesłane do infrastruktury Intigo, jednakże Klient nie musi dokonywać zakupu i ponosić kosztów administracyjnych sprzętu obliczeniowego.
 2. Wariant numer 2 - Istnieje także możliwość wdrożenia rozwiązania jako natywnego w infrastrukturze klienta. W tym przypadku Klient musi zakupić stosowne serwery i licencje w celu budowy środowiska obliczeniowego.
 3. Wariant numer 3 - Wariant ten stanowi rozwiązanie pośrednie (mixed) - Klient musi zakupić sprzęt w postaci jednostki obliczeniowej, której zadaniem jest zamiana zawartości plików na wektory, które następnie przesyłane są w celu klasyfikacji do infrastruktury Intigo. Zaletą tego rozwiązania są niskie koszty oraz bezpieczeństwo - wszystkie dane opuszczające infrastrukturę klienta są zakodowane i przygotowane do bezpośredniego podania na wejścia systemów IDC w chmurze. Przechwycenie przesłanych wektorów nie umożliwi odtworzenia oryginalnego pliku.

layout styles
layout styles

layout styles

Rozwiązania inteligentne

IntiGO to spółka dysponująca zespołem wysoko wykwalikowanych specjalistów w dziedzinie uczenia maszynowego , którzy algorytmami nawiązującymi do sztucznej inteligencji zajmują się od wielu lat. Ściśle w tym zakresie współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz Polskim Towarzystwem Sieci Neuronowych. Systemy oparte na uczeniu maszynowym przetwarzają i analizują ogromne ilości danych. Dla całego szeregu zadań, wykazują one znaczącą przewagę nad tradycyjnymi podejściami analitycznymi i programistycznymi. Stoją one za wyszukiwarkami, systemami zabezpieczeń sieciowych czy analizą danych w czasie rzeczywistym. Tradycyjna analiza danych związana jest z opóźnieniem pomiędzy momentem zbierania danych a otrzymaniem wyniku ich analizy. IntiGO, wykorzystując sieci neuronowe, głębokie uczenie oraz zaawansowany preprocessing danych, pomaga klientom analizować dane oraz podejmować decyzje szybciej niż konkurencja. Analizujemy dane tekstowe, obrazy, wideo, strumienie danych oraz język naturalny.


Oprogramowanie

Tworzymy od podstaw rozbudowane systemy softwarowe głównie w technologiach Microsoft. Rozwiązania mogą być oparte o bezpieczne relacyjne i nierelacyjne bazy danych, z replikacją, redundancją dostępu czy automatycznymi kopiami bezpieczeństwa. Aplikacje internetowe typu responsywnego, single page, szyfrowaną treścią, czy z wykorzystaniem technologii REST do komunikacji z urządzeniami mobilnymi. Wykorzystujemy Microsoft SQL Server, Internet Information Services, Reporting Services, Analysis Services. Tworzymy oprogramowanie w C#, C++, Python.

layout styles

layout styles

Infrastruktura

Infrastruktura informatyczna odgrywa coraz większą rolę w działaniu obecnych przedsiębiorstw. Zajmujemy się tworzeniem infrastruktury, która jest zawsze sprawna i dostępna. Projektujemy i budujemy wysokodostępne rozwiązania serwerowo-sieciowe. Tworzymy sieci komputerowe na każdym poziomie: warstwy fizycznej, przełączników, routerów oraz firewalli. Poprzez wirtualizację zmniejszamy koszty oraz poprawiamy niezawodność. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa, a także koordynowania prac i zarządzania zespołami IT przy projektach o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Nasz zespół posiada umiejętności potwierdzone certyfikatami Microsoft.


Pozyskiwanie środków na projekty IT

Posiadamy praktyczne doświadczenie we współtworzeniu dokumentacji technicznych (m.in. Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Studiów Wykonalności, Biznes Planów) oraz wniosków aplikacyjnych o dotacje ze źródeł UE, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Dzięki współpracy z nami, nasi partnerzy, zarówno samorządy jak i podmioty sektora MŚP pozyskały wiele milionów złotych na działania związane z IT, cyfryzacją i wdrażaniem e-usług.

European Union

layout styles

Badania i rozwój

IntiGO to spółka dysponująca zespołem wysoko wykwalikowanych specjalistów w dziedzinie uczenia maszynowego. Analizujemy dane tekstowe, obrazy, wideo, strumienie danych oraz język naturalny. Wyniki badań opublikowano w następujących artykułach:

 • Jakub Nowak, Marcin Korytkowski, Patryk Najgebauer, Marcin Wozniak, Rafał Scherer, URL-based Phishing Attack Detection by Convolutional Neural Networks, 26th International Conference on Neural Information Processing of the Asia-Pacific Neural Network Society, 12th – 15th, Dec 2019, Sydney.
 • Marcin Korytkowski, Jakub Nowak, Robert Nowicki, Kamila Milkowska, Magdalena Scherer, Piotr Goetzen, Sequential Data Mining of Network Traffic in URL Logs, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 11508), Springer International Publishing AG, 2019, ss. 125-130.
 • Jakub Nowak, Marcin Korytkowski, Robert Nowicki, Rafał Scherer, and Agnieszka Siwocha, Random Forests for Profiling Computer Network Users, Springer International Publishing AG, LNAI 10842, 2018, ss. 734–739, https://doi.org/10.1007/978-3-319-91262-2_64.Współpraca

Łódzki Dom Biznesu

Łódzki Dom Biznesu

IntiGO podpisało list intencyjny z Łódzkim Domem Biznesu sp. z o.o. Celem nawiązanego partnerstwa technologicznego jest opracowanie systemu, na który składa się wysokodostępna infrastruktura IT wraz z aplikacją internetową.


Politechnika Częstochowska

28 czerwca 2018 roku IntiGO podpisało umowa ramową o stałej współpracy badawczo-rozwojowej z Politechniką Częstochowską w zakresie współpracy przy opracowaniu narzędzi badawczych z zakresu uczenia maszynowego, w szczególności tworzeniu nowych struktur sieci neuronowych oraz metod adaptacji danych uczących dla takich sieci, współpracy przy eksperymentach związanych z przetwarzaniem danych multimedialnych i tekstowych oraz analizie wyników badań, konsultowaniu materiałów i opracowań naukowych oraz prowadzeniu przez Politechnikę na zlecenie prac badawczo-rozwojowych i opracowywaniu ich wyników.

Politechnika Czestochowska

Oferty


Projekty unijne

Projekt COP

COP logo

IntiGO sp. z o.o. relizuje projekt pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie na rynek nowatorskiego narzędzia Smart Privacy Guard do realizacji audytów bezpieczeństwa danych osobowych i zasobów sieciowych, w oparciu o algorytmy z rodziny machine learning" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPLD.01.02.02-10-0128/19-00. Budżet projektu wynosi 1 259 000,00 zł, a realizowany jest w okresie 2020-03-01 – 2021-12-31, kwota dofinansowania: 927 400,00 zł.


Projekt NCBR IDC

NCBR logo

IntiGO sp. z o.o. relizuje projekt pod nazwą "Przeprowadzenie prac B+R dla potrzeb opracowania zautomatyzowanego systemu Inteligentnego Klasyfikatora Danych IDC wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji do klasyfikacji dokumentów na podstawie ich zawartości w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1431/19-00. Budżet projektu wynosi 1 241 625,00 zł, a realizowany jest w okresie 2020-06-01 – 2022-03-31, kwota dofinansowania: 926 650,00 zł.

Wynikiem projektu jest system Inteligentny Klasyfikator Danych IDC, który w oparciu o głębokie sieci neuronowe wykrywa dane wrażliwe w dokumentach tekstowych i graficznych. System został testowo wdrożony w Lokalnym Centrum Kompetencji (LCK) w Moszczenicy jako moduł współpracujący z systemem zarządzania dokumentami EZD PUW. System oferowany jest w różnych wariantach chmurowych i lokalnych. Rozwiązanie opisane jest w zakładce Oferta.


Kontakt

 • Adres: Intigo Sp. z o.o.
  ul. Elsnera 17 lok. 12
  92-504 Łódź
 • Tel: 601365426
 • Email: office@intigo.ai
 • NIP: 7732479483